Veelgestelde vragen

Je gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. De module kan uitsluitend worden ingezien door professionele medewerkers van Brijder, die zich bezighouden met online behandeling. Het gaat om je behandelaar en een hoofdbehandelaar. Deze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Sinds 2014 is anoniem deelnemen aan Alcohol onder Controle weer mogelijk. Wij hebben dan vrijwel geen persoonsgegevens van je, alleen een e-mailadres en geboortedatum.

Een aantal gegevens over je account (je e-mailadres, welke module(s) je doet, of je account geactiveerd is, of je gestart bent en wie je behandelaar is) kunnen ook ingezien worden door een beperkt aantal mensen van Brijder en New Health Collective die technische ondersteuning bieden. Deze mensen gebruiken die informatie alleen als daar een reden voor is. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt om in te loggen of als je ingelogd bent, maar geen module ziet.

Kijk voor uitgebreide informatie over persoonsgegevens bij Anonimiteit en Privacy.