Paginakop - alles

Wat doet cocaïne?

Cocaïne is een wit kristalachtig poeder, dat wordt gehaald uit de bladeren van de cocaplant uit Zuid-Amerika. Cocaïne wordt gesnoven en gerookt en het geeft een opgewekt en energiek gevoel. Cocaïne werkt in op stofjes in de hersenen: dopamine, adrenaline en norepinefrine (NE). Cocaïne werkt wel iets in op de stof serotonine maar minder dan XTC.

Cocaïne & je hersenen

Cocaïne remt vooral de afbraak van dopamine, NE en serotonine. Het resultaat is een tijdelijke, sterke toename van deze stoffen in de hersenen. Dit geeft de gebruiker een gevoel van extra energie.

Dopamine zorgt voor genot: het prikkelt het beloningscentrum in de hersenen. Adrenaline maakt actief. De hartslag gaat omhoog en de ademhaling wordt gestimuleerd. Een toename van serotonine heeft ook positieve, gewenste invloed op de stemming.

Frequent gebruik van cocaïne verandert je omgang met mensen. Je kunt er opgefokt, agressief en geïrriteerd van worden. Vaak is men extreem op zichzelf gericht. Je kunt door cocaïnegebruik last krijgen van depressie, achterdochtig / paranoia.

Cocaïne & de dip

Na afloop van het gebruik ontstaat een tekort aan deze stoffen. Het lichaam heeft tijd nodig om de verbruikte voorraad aan te vullen. Het tijdelijke tekort aan vooral dopamine en NE is de oorzaak van de dip die veel gebruikers 24 - 48 uur na gebruik voelen.

Afhankelijkheid & verslaving

Regelmatige gebruikers voelen zich de volgende dag vaak moe en down. Dat kan leiden tot herhaald gebruik. Zo ontstaat afhankelijkheid.

Cocaïne is sterk verslavend. De werking is kort en gebruikers vinden het contrast tussen het positieve gevoel en het gevoel erna vaak onaangenaam. Daardoor neem je snel meer. Ga je veel en vaak gebruiken dan voel je je in nuchtere toestand uitgeput en down. Hierdoor kan een sterk verlangen naar cocaïne ontstaan. De depressies die optreden na stoppen kunnen heftig zijn en enkele weken (of soms nog langer) duren.

Een verslaving aan cocaïne kan plotseling ontstaan. Door het gebruik van cocaïne wordt langzaam een overprikkeling in de hersenen opgebouwd. Dit kan plotseling heftige trek in coke geven. Dit kan gebeuren wanneer men in een korte periode wat meer en vaker heeft genomen dan gebruikelijk is.

Bij veel en vaak gebruik heeft eenzelfde dosis minder van het gewenste effect. Men neemt dan vaak meer. Deze ‘tolerantie' ontstaat door aanpassingen in de hersenen aan frequent gebruik.

Cocaïne & je lijf

Cocaïne put je uit. Je vermoeidheid wordt onderdrukt waardoor je over je grens heengaat. Cocaïne vormt een belasting voor je hart- en bloedvaten, omdat het de hartslag stimuleert. Het hart heeft meer zuurstof nodig. Tegelijkertijd vernauwt cocaïne de bloedvaten waardoor het hart minder zuurstof krijgt.

In combinatie met alcohol wordt deze belasting groter. Cocaïne en alcohol leiden tot de vorming van een nieuwe stof: cocaethyleen. Ook deze stof stimuleert de hartslag en werkt vaatvernauwend.

Door het snuiven van cocaïne raakt het neusslijmvlies geïrriteerd en ontstoken. Cocaïne kan ook in de voorhoofdsholte komen en daar verstoppingen en hoofdpijn veroorzaken. Er kunnen chronische ontstekingen ontstaan die slopend en pijnlijk zijn.

Cocaïne kan een verstoorde seksualiteit veroorzaken. Heftig en frequent gebruik van cocaïne kan leiden tot langdurig verlies van zin in seks, impotentie bij mannen.

Combinaties met cocaïne

  • De combinatie van alcohol met coke: het vermindert het gevoel van dronkenschap. Daardoor ga je ongemerkt meer drinken dan je van plan was. De combinatie maakt ook overmoedig. Het leidt tot een extra belasting van hart- en bloedvaten en de lever. Men kan een gecombineerde verslaving aan alcohol en cocaïne ontwikkelen.
  • Combinatie met XTC. Zowel XTC als cocaïne stimuleert de adrenaline-huishouding. Hierdoor ontstaat een verhoogde hartslag en bloeddruk. XTC put je serotoninevoorraad uit. Cocaïne doet daar nog een schepje boven op. Daardoor zorgt de combinatie na afloop voor een extra kater.